+48 604 694 363 kuba@bestcoders.pl

Ext.LoadMask nie jest animowany [Sencha Touch]

Jeżeli maska nie jest animowana (wersja Chrome większa niż 43) wówczas należy dodać poniższy kod w pliku app.scss naszej aplikacji: //LOADING SPINNER FIX @keyframes x-loading-spinner-rotate { 0%{ transform: rotate(0deg); } 8.32%{ transform: rotate(0deg); } 8.33%{...

Pin It on Pinterest