+48 604 694 363 kuba@bestcoders.pl

Ext.LoadMask nie jest animowany [Sencha Touch]

Jeżeli maska nie jest animowana (wersja Chrome większa niż 43) wówczas należy dodać poniższy kod w pliku app.scss naszej aplikacji: CSS //LOADING SPINNER FIX @keyframes x-loading-spinner-rotate { 0%{ transform: rotate(0deg); } 8.32%{ transform: rotate(0deg); } 8.33%{...

Problem z przewijaniem w Chrome 43, Android 5.x [Sencha Touch]

Jeżeli w Sencha Touch na przeglądarce Chrome w wersji wyższej niż 43 występuje problem przewijania (pojawia się tylko mały kwadrat w lewym narożniku) wówczas należy nadpisać 2 klasy: JavaScript Ext.define('Ext.override.SizeMonitor', { override: 'Ext.util.SizeMonitor',...

Pin It on Pinterest